Εργαστήρια teleDOS Εξειδικευμένες Αναλυτικές Υπηρεσίες Έρευνα Τεχνολογία & Εφαρμογές Αιχμής

0 +

χρόνια ερευνητικής εμπειρίας

Πυρηνική Τεχνολογία & Μετρολογία, Ακτινοπροστασία, Περιβάλλον

Μελέτες - Εφαρμογές - Ραδιολογικές Αναλύσεις
Εργαστήρια teleDOS

Έρευνα | Υπηρεσίες & Εφαρμογές Αιχμής

Οι κυριότερες δραστηριότητες της “teleDOS Πυρηνική”:
  • Έρευνα & Πειραματική Ανάπτυξη
  • Δοκιμές & Αναλύσεις με χρήση Πυρηνικής Τεχνολογίας
  • Ακτινοπροστασία
  • Συμβουλευτική, Σχεδιασμός και Επίβλεψη Εφαρμογών Πυρηνικής Τεχνολογίας
  • Έλεγχος Ραδιενεργού & Συμβατικής Ρύπανσης του Περιβάλλοντος (φυσικού, αγροτικού, αστικού, εργασιακού)

Βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες teleDOS:

Αναζήτηση, Ταυτοποίηση και Διαχείριση Ραδιενεργών Πηγών

Χωροσκοπήσεις/Αναλύσεις πεδίων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Ραδιοχρονολόγηση Υλικών, Απολιθωμάτων & Ευρημάτων

Ποιοτικός Έλεγχος Διαγνωστικών & Θεραπευτικών Ραδιοφαρμάκων

Κατασκευή, βελτίωση, βαθμονόμηση, ποιοτικός έλεγχος, συντήρηση

Ενημέρωση