Εργαστήρια teleDOS Εξειδικευμένες Αναλυτικές Υπηρεσίες Έρευνα Τεχνολογία & Εφαρμογές Αιχμής

Γνωριμία

Έρευνα | Υπηρεσίες & Εφαρμογές Αιχμής

Η 25+ετής ερευνητική πείρα μας στην Πυρηνική Μετρολογία & Τεχνολογία, άλλα Αναλυτικά πεδία και τις συναφείς εφαρμογές, σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο ιδιόκτητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογικής στάθμης, και τη διεθνώς ανταγωνιστική Πυρηνική Αναλυτική/Μετρολογική Ποιότητά μας, καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών μας με αξιοπιστία σε εταιρίες, οργανισμούς, ιδρύματα, ιδιώτες, ενημερωμένους πολίτες και καταναλωτές. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες διεθνών καθώς και Ελλήνων συνεργατών μας που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η έρευνα, το περιβάλλον, η υγεία, η ασφάλεια, ο ποιοτικός έλεγχος, η βιομηχανία, η αγροτική & κτηνοτροφική παραγωγή, το εμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των εισαγωγέων και εξαγωγέων, των μεταφορικών και μεσιτικών εταιριών, των εκτελωνιστών), κλπ.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της “teleDOS Πυρηνική”:
• Έρευνα & Πειραματική Ανάπτυξη
• Δοκιμές & Αναλύσεις με χρήση Πυρηνικής Τεχνολογίας
• Ακτινοπροστασία
• Συμβουλευτική, Σχεδιασμός και Επίβλεψη Εφαρμογών Πυρηνικής Τεχνολογίας
• Έλεγχος Ραδιενεργού & Συμβατικής Ρύπανσης του Περιβάλλοντος (φυσικού, αγροτικού, αστικού, εργασιακού)

Μοναδική ποιότητα teleDOS:

Στην teleDOS, είναι θέμα αρχής να παρέχουμε μόνο υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κι αποτελέσματα. Είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς, τους συνεργάτες μας και τα υπόλοιπα μέλη του κοινού… Οι δυνατότητες και η αναλυτική μας ποιότητα αξιολογούνται περιοδικά βάσει αυστηρών μετρολογικών και άλλων κριτηρίων από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / ΟΗΕ). Οι πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρετικές επιδόσεις μας συνοψίζονται στον σύνδεσμο http://www.teledos.gr/PT