Εργαστήρια teleDOS Εξειδικευμένες Αναλυτικές Υπηρεσίες Έρευνα Τεχνολογία & Εφαρμογές Αιχμής

Υπηρεσίες

Μοναδική ποιότητα teleDOS:

Στην teleDOS, είναι θέμα αρχής να παρέχουμε μόνο υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κι αποτελέσματα. Είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς, τους συνεργάτες μας και τα υπόλοιπα μέλη του κοινού… Οι δυνατότητες και η αναλυτική μας ποιότητα αξιολογούνται περιοδικά βάσει αυστηρών μετρολογικών και άλλων κριτηρίων από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ / ΟΗΕ). Οι πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρετικές επιδόσεις μας συνοψίζονται στον σύνδεσμο http://www.teledos.gr/PT

Βρείτε μας

Υπηρεσίες & Εφαρμογές Αιχμής

 Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες διεθνών καθώς και Ελλήνων συνεργατών μας που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η έρευνα, το περιβάλλον, η υγεία, η ασφάλεια, ο ποιοτικός έλεγχος, η βιομηχανία, η αγροτική & κτηνοτροφική παραγωγή, το εμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των υπεραγορών, των εισαγωγέων και εξαγωγέων, των μεταφορικών και μεσιτικών εταιριών, των εκτελωνιστών), κλπ.

Έρευνα & Πειραματική Ανάπτυξη

Δοκιμές & Αναλύσεις με χρήση Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ακτινοπροστασία

Συμβουλευτική, Σχεδιασμός και Επίβλεψη Εφαρμογών Πυρηνικής Τεχνολογίας

Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

(φυσικού, αγροτικού, αστικού, εργασιακού)

Έλεγχος Συμβατικής Ρύπανσης Περιβάλλοντος

(φυσικού, αγροτικού, αστικού, εργασιακού)

Βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες teleDOS: