Εργαστήρια teleDOS Εξειδικευμένες Αναλυτικές Υπηρεσίες Έρευνα Τεχνολογία & Εφαρμογές Αιχμής

Έρευνα

Έρευνα

Η 25+ετής ερευνητική πείρα μας στην Πυρηνική Μετρολογία & Τεχνολογία, άλλα Αναλυτικά πεδία και τις συναφείς εφαρμογές, σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο ιδιόκτητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογικής στάθμης, και τη διεθνώς ανταγωνιστική Πυρηνική Αναλυτική/Μετρολογική Ποιότητά μας, καθιστούν εφικτή την παροχή των υπηρεσιών μας με αξιοπιστία σε εταιρίες, οργανισμούς, ιδρύματα, ιδιώτες, ενημερωμένους πολίτες και καταναλωτές.

Μοναδική ποιότητα teleDOS

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Υπηρεσίες & Εφαρμογές Αιχμής

Έρευνα & Πειραματική Ανάπτυξη

Ακτινοπροστασία

Δοκιμές & Αναλύσεις με χρήση Πυρηνικής Τεχνολογίας

Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

r